در حال بارگذاری...
کلاب کلاس C

برای تجربه مزیت ها در
کنکورد دلوکس ریزورت؛

عضوی از خانواده کنکورد شوید!

کنکورد دلوکس ریزورت، از مهمانانی که همواره او را انتخاب می نمایند دعوت می نماید تا امتیازات و مزایای برنامه کلاب کلاس C را تجربه نمائید. عضویت در کلاب کلاس C بستگی به تعداد شبهای اقامت در هتل داشته و برای مهمانانی که حق بهره مندی از آن را کسب نمایند کارت عضویت ارائه خواهد گردید.

مهمانان عضو پس از دریافت کارت می توانند از مزایای این عضویت بهره مند گردند. کارت عضویت به صورت مخصوص برای هر فرد تهیه خواهد گردید. اگر شرایط لازم برای این عضویت فراهم گردیده باشد کارت عضویت به آدرس مهمان ارسال خواهد شد و یا در حین اقامت ایشان در هتل به ایشان تقدیم می گردد.

عضویت "کلاب کلاس C"
از سه مرحله تشکیل شده است:

• سیلور کارت
• گلد کارت
• پلاتینیوم کارت

کلاب کلاس C

اگر مایل هستید که عضو کلاب کلاس C شوید، پرسنل ارتباط با مهمانان، با افتخار آماده کمک به شما می باشد.

سیلور کارت

مهمانانی که ۵۰ شب مهمان ما باشند حق دریافت سیلور کارت را کسب خواهند نمود.
• خدمات VIP
• پذیرش ویژه سریع
• امکان تخلیه دیرهنگام (درصورت مساعد بودن)
• ۱۵ % حق تخفیف در کلیه هزینه های اضافی
• ۱۵ % حق تخفیف در ترانسفر فرودگاه
• ۱۰ % حق تخفیف در هزینه های اسپا
• سازماندهی جشن های ویژه در روزهای خاص برای مهمانان (در صورت اطلاع دهی و درخواست مهمان)

گلد کارت

مهمانانی که ۹۰ شب مهمان ما باشند حق دریافت گلد کارت را کسب خواهند نمود.
• خدمات VIP
• پذیرش ویژه سریع
• هدیه ویژه در حین پذیرش
• آپگرید اتاق به یک سطح بالاتر (درصورت مساعد بودن)
• امکان تخلیه دیرهنگام (درصورت مساعد بودن)
• ۲۰ % حق تخفیف در تمامی هزینه های اضافی
• ۲۰ % حق تخفیف در ترانسفر فرودگاه
• ۱۵ % حق تخفیف در هزینه های اسپا
• خدمات آماده نمودن تخت برای خواب
• سازماندهی جشن های ویژه در روزهای خاص برای مهمانان (در صورت اطلاع دهی و درخواست مهمان)

پلاتینیوم کارت

مهمانانی که ۱۳۰ شب مهمان ما باشند حق دریافت گلد کارت را کسب خواهند نمود.
• خدمات TOP VIP
• پذیرش ویژه سریع
• هدیه ویژه در حین پذیرش
• آپگرید اتاق به یک سطح بالاتر (درصورت مساعد بودن)
• تخلیه دیرهنگام (درصورت مساعد بودن)
• ۲۵ % حق تخفیف در تمامی هزینه های اضافی
• ۲۵ % حق تخفیف در ترانسفر فرودگاه
• ۱۵ % حق تخفیف در هزینه های اسپا
• ۵۰ % حق تخفیف در خدمات شستشو / خشکشویی
• خدمات آماده نمودن تخت برای خواب
• در هر اقامت، برای یک مرتبه پاکت کنکورد دلوکس ریزورت (۹۰ دقیقه)
• سازماندهی جشن های ویژه در روزهای خاص برای مهمانان (در صورت اطلاع دهی و درخواست مهمان)
• کاشت یک درخت ویژه به نام مهمان