در حال بارگذاری...
رویدادهای ویژه

شما زیباترین شور و شوق زندگی خود را تجربه کنید، ما جزئیات را هماهنگ خواهیم نمود. قبل و بعد از عروسی برای تجربه قصه پریان، قبل از گفتن “بله”، تفاوت در کنکورد را بررسی کنید و عروسی رویاهای خود را خلق نمائید.

در زیباترین لحظه زندگی،


هدایای عروسی:

• ۱ شب اقامت برای عروس و داماد
• کیک عروسی
• پاکت ریلکس دلوکس در اسپای Carpe Diem

ماه عسل

برای اینکه شما بهترین لحظات زندگی خود را مانند قصه پریان سپری نمائید ما تمام جزئیات را بررسی نمودیم. شما فقط لذت ببرید.
• تزئین اتاق مخصوص ماه عسل
• پذیرائی با بشقاب میوه و شکلات در بدو ورود
• امکان تخلیه دیرهنگام (در صورت مساعد بودن)
• سرویس رایگان صبحانه برای اتاق (برای یک بار)
• پاکت ریلکس دلوکس در اسپای Carpe Diem
• ۲۰ % تخفیف ازلیست قیمت اسپای Carpe Diem
• هدیه ما به شما می باشد.