در حال بارگذاری...
هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی

کنکورد دلوکس ریزورت این وب سایت را با هدف برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به شما ارائه می نماید.

لازم به ذکر است که وارد شدن به وب سایت و استفاده از آن، به معنای قبول شرایط و احکام ذیل بدون هرگونه مرز و محدودیت از سوی شما می باشد.

این وب سایت و محتویات آن متناسب با قوانین و آئین نامه های جمهوری ترکیه تنظیم گردیده است.

وب سایت را بدون هیچگونه محدودیت می توانید مشاهده و بررسی نمائید. از وب سایت بدون هیچگونه محدودیت می توانید فایل دانلود نمائید. مواردی که دانلود می نمائید را به غیر از اهداف تجاری می توانید با اهداف شخصی مورد استفاده قرار دهید. اما بدون کسب اجازه کتبی صریح از کنکورد دلوکس ریزورت (Zafer Taah. İnş. Ve Tic. A. Ş.) نمی توانید آنها را تکثیر نماید، بر روی آنها تغییرات اعمال نماید، به دیگران منتقل نمائید، مجدد مورد بهره برداری قرار دهید، دوباره آپلود نمائید و یا با اهداف تجاری و سازمانی مورد استفاده قرار دهید.

هدف ما این است که اطلاعات داخل سایت را با در نظر گرفتن تغییرات موجود تا حد امکان صحیح و سریع بروز نمائیم. اما با این حال در برخی موارد ممکن است به دلیل برخی مشکلات فنی و یا مشکلات ناشی از اشخاص ثالث دسترسی به سایت میسر نگردد و / و یا محتویات با تاخیر بروز گردد. در این شرایط نسبت به ضرر و زیان ناشی از این موارد شرکت ما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

به محرمانگی شما احترام می گذاریم.

در جریان انجام امور، در نگهداری و استفاده از اطلاعات شخصی شما که از به صورت الکترونیک جمع آوری شده است دقت بسیار می نمائیم.

علاوه بر این در خصوص وب سایت هایی که به واسطه سایت ما به آنها وارد می شوید، نمی توانیم چنین ضمانتی بدهیم. اطلاعات شخصی شما طبق اصول حفظ محرمانگی در مقابل هرگونه تقلب، مفقود شدن، ناپدید شدن و استفاده از سوی افراد بدون صلاحیت تحت کنترل می باشد.

استفاده و مطرح شدن اطلاعات شخصی شما

اطلاعات شخص شما تنها در اطلاعیه تخفیفات، فرصتهای اقامت، اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای هتل، اطلاع رسانی در رابطه با هتل، تبریک در روزهای ویژه مهمانان از سوی کنکورد دلوکس ریزورت مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات شخصی شما بدون کسب اجازه از سوی شما هرگز به اشخاص ثالث داده نخواهد شد.

به غیر از اطلاعاتی که به صورت داوطلبانه به واسطه فرم ها و یا فیلد داده ها به ما منتقل گردیده است، هیچگونه اطلاعات شخصی جمع آوری نمی نمائیم. قسمتهای بسیاری از وب سایت ما را می تواندید بدون وارد نمودن اطلاعات شخصی و یا تعیین هویت خود مشاهده نمائید. قسمتهای مشخصی از وب سایت ما با هدف پرسیدن سوال، ارائه نظرات و یا ارائه اطلاعات گوناگون امکان برقراری ارباط با ما را فراهم می نماید. فراموش ننمائید که در حین پرسیدن سوال و یا نوشتن نظرات و یا ارائه دیگر اطلاعات ممکن است اطلاعات هویتی خود را افشا نمائید.

حق انتخاب

اطلاعات شخصی شما را مایلیم با هدف اطلاع رسانی در معرفی خدمات جدید خود، تخفیفات، رویدادهای پیش آمده در هتل استفاده نمائیم. دریافت و یا عدم دریافت آنها بستگی به رضایت شما دارد. به هر دلیلی اگر مایل به دریاف اینگونه اطلاعات نیستید، خواهشمندیم از طریق وب سایت ما از قسمت ارتباط با ما، موضوع را به ما اطلاع دهید.