در حال بارگذاری...
جوائز و گواهینامه های ما

همواره در حال پیشرفت ...

فعالیت هایی که انجام داده ایم را با گواهینامه های ذکر شده در ذیل مستند نموده ایم و این نشان دهنده این است که در مسیر درستی می باشیم و اینها تضمین کننده کیفیت خدماتی است که به شما ارائه می نمائیم.

این تفاوت در خدمات را در بدو ورود به کنکورد دلوکس ریزورت احساس خواهید نمود.

جوایز کنکورد دلوکس ریزورت

در ذیل می توانید جوایزی که استحقاق دریافت آنها را کسب نموده ایم را مشاهده نمائید. از تمامی پرسنل خود که بطور خستگی ناپذیر برای کسب این جوایز زحمت کشیده اند تشکر می نمائیم.

تمامی جوایز ما

• Coral Travel – Starway World Best Hotels 2014
• جایزه کلید سبز ۲۰۱۵ (Green Key Award 2015)
• گواهینامه استخر تمیز ۲۰۱۴
• جایزه نقره Zoover ۲۰۱۵
• Thomas Cook Proven Quality Winter 2015
• HolidayCheck Award 2014
• Top Hotels - Relax&SPA Hotel 2014
• جایزه کلید سبز ۲۰۱۴ (Green Key Award 2014)
• Coral Travel – Starway World Best Hotels 2013
• Otelpuan.com – جایزه ۲۰۱۳ بهترین هتل منطقه دریای مدیترانه
• جایزه Highly Recommended سال ۲۰۱۴ Zoover
• TUI Holly 2014
• World Travel Awards
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" اروپا (Europe's Leading All - Inclusive Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل خانوادگی ترکیه (Turkey's Leading Family Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" ترکیه (Turkey’s Leading All – Inclusive Resort)
• جایزه HolidayCheck Quality Selection 2014
• TUI Umwelt Champion (جایزه محیط زیست TUI) ۲۰۱۴
• جایزه TUI Top Quality
• سیستم مدیریت انرژی ISO 50001
• HolidayCheck Top Hotel Award 2013
• Coral Travel – Starway World Best Hotels 2012
• TUI Umwelt Champion (جایزه محیط زیست TUI) ۲۰۱۳
• World Travel Awards
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" اروپا (Europe's Leading All - Inclusive Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل خانوادگی ترکیه (Turkey's Leading Family Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" ترکیه (Turkey’s Leading All – Inclusive Resort)
• Travelife Gold Sustainability System
• Top Hotels - Relax&SPA Hotel 2013
• HolidayCheck Top Hotel Award 2012
• TripAdvisor – Top 25 All Inclusive Resort in Turkey 2012
• TripAdvisor – Top 25 All Inclusive Resort in Europe 2012
• TripAdvisor – Top 25 Family Resort in Turkey 2012
• Zoover – Highly Recomended 2012
• HolidayCheck Quality Selection 2012
• TUI Umwelt Champion (جایزه محیط زیست TUI) ۲۰۱۲
• TripAdvisor – The Certificate of Excellence 2012
• World Travel Awards
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" اروپا (Europe's Leading All - Inclusive Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل خانوادگی ترکیه (Turkey's Leading Family Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" ترکیه (Turkey’s Leading All – Inclusive Resort)
• Holiday Check Top Hotel Award 2011
• TUI Holly 2011
• World Travel Awards
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" اروپا (Europe's Leading All - Inclusive Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل خانوادگی ترکیه (Turkey's Leading Family Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" ترکیه (Turkey’s Leading All – Inclusive Resort)
• جایزه "بهترین طراحی هتل" Tourindex.ru
• Travelife Gold Sustainabilit System
• Zoover – Recomended 2011
• Tripadvisor – Certificate of Excellence 2011
• TUI Umwelt Champion (جایزه محیط زیست TUI)
• Top Hotels - جایزه "بهترین طراحی هتل" ۲۰۱۱
• World Travel Awards
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" اروپا (Europe's Leading All - Inclusive Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل خانوادگی ترکیه (Turkey's Leading Family Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" ترکیه (Turkey’s Leading All – Inclusive Resort)
• TUI Umwelt Champion (جایزه محیط زیست TUI)
• گواهی ستاره سبز وزارت فرهنگ و گردشگری
• Holiday Check Award 2010
• Thomas Cook Marque of Excellence
• Otelpuan – جایزه نشان نقره ای – ۲۰۱۰
• Zoover – Holiday Rewiev 2010
• World Travel Awards
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" اروپا (Europe's Leading All - Inclusive Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل خانوادگی ترکیه (Turkey's Leading Family Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" ترکیه (Turkey’s Leading All – Inclusive Resort)
• گواهینامه ستاره سفید Türofed
• Travelife Gold Sustainability System
• سیستم مدیریت کیفیت مدیریت رضایت و شکایت مشتریان ISO 10002:2004
• سیتم مدیریت محیط زیست ISO 14001
• سیستم ایمنی و بهداشت کار ISO 18001
• Hotels 4U – Thanks 2U 2009 Award
• First Choice – Gold Choice 2009
• Zoover – Holiday Rewiev
• World Travel Awards
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" اروپا (Europe's Leading All - Inclusive Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین اسپای ترکیه (Turkey’s Leading Spa Resort)
o هتل ریزورت به عنوان بهترین هتل "شامل همه چیز" ترکیه (Turkey’s Leading All – Inclusive Resort)
• جایزه ۱۰۰ هتل برتر دنیا از www.tophotels.ru
• ۲۰۰۸ – جایزه موفقیت Otelpuan
• سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:200
• استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی ISO 22000:2005
• پرچم آبی

گواهینامه های کنکورد دلوکس ریزورت

کنکورد دلوکس ریزورت همواره فراتر از انتظارات عمل نموده و موفقیت های خود را با گواهینامه هایی که دریافت کرده مستند نموده است. از زمان تاسیس هتل تا به امروز گواهینامه هایی که دریافت نموده ایم به شرح ذیل می باشد.