het laden...
Wettelijke Waarschuwing

Legal Notice

Het Concorde De Luxe Resort biedt deze website aan als een middel waarmee wij contact kunnen maken met onze gasten en hen kunnen informeren.

Wij willen u hierbij informeren dat door de website te bereiken en deze te gebruiken, zal er worden aangenomen dat u onderin vermelde condities en regels zal accepteren zonder onderworpen te worden aan enige limitatie.

Deze website is opgebouwd naar aanleiding van de wetten van en conform reglementen van de Republiek Turkije.

U kunt zonder onderworpen te worden aan enige limitatie de website bezichtigen.U kunt zonder onderworpen te worden aan enige limitatie materiaal downloaden van onze website. U kunt alle soorten materiaal die u heeft gedownload gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. U kunt deze materialen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Concorde De Luxe Resort (Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş) niet verspreiden, veranderen, doorsturen, wederom gebruiken, wederom uploaden of voor publieke of commerciële doeleinden gebruiken.

Er wordt gestreefd om de informatie op de site naar aanleiding van huidige veranderingen zo snel juist en snel mogelijk te vernieuwen. Maar van tijd to tijd kan toegang tot de website en/of vernieuwing van de inhoud vertraagt worden door bepaalde technische storingen of door derde personen. Ons bedrijf accepteert geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot schade/verlies die kan optreden in dit soort situaties.

Respectvol met uw privacy

Er wordt buitengewoon minutieus omgegaan met de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die wij ontvangen door middel van elektronische methodes tijdens uw transacties.

Tevens is het niet mogelijk dat wij deze garantie verlenen voor sites die u zal bezoeken via een link op onze website. Uw persoonlijke gegevens worden gecontroleerd naar aanleiding van onze privacy principes tegen mogelijkheden zoals alle soorten fraude, verlies, ontbinding en gebruik door onbevoegde personen.

Gebruik en Publicatie van uw Persoonlijke Gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor Concorde De Luxe Resort campagnes, overnachtingsaanbiedingen, publicatie van ontwikkelingn in ons hotel, informatiebrieven betreft ons hotel, vierings- en felicitatieberichten op speciale dagen van onze gasten. Uw persoonlijke gegevens zullen in geen geval aan derden verstrekt worden zonder uw toestemming te hebben verkregen.

Wij verwerven geen enkel persoonlijke gegeven afgezien van de informatie die u via formulieren of gegevensbestanden vrijwillig aan ons zal verstrekken. U kunt vele pagina’s op onze site bezoeken zonder uw identiteit aan te geven of zonder uw Persoonlijke Gegevens in te voeren. Bepaalde pagina’s op onze website geven u de gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken of verschillende informatie in te voeren en contact met ons op te nemen. Vergeet niet dat wanneer u vragen stelt, opmerkingen maakt of andere gegevens indient, u uw Persoonlijke Gegevens bekend maakt.

Vrijheid van Keuze

Wij willen uw persoonlijke gegevens graag gebruiken om u op de hoogte te stellen van onze nieuwe services, campagnes, ontwikkelingen in ons hotel. Dit is allemaal gebonden aan uw toestemming. Indien u vanwege welke reden dan ook deze gegevens niet wilt ontvangen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via de contactpagina op onze website.