Loading...
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) doğrultusunda ve Kanuna uyumlu bir şekilde Concorde De Luxe Resort-ZAFER TAAH. İNŞ. ve TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

http://www.concordehotel.com.tr adresini ziyaret ederek; paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, talepte bulunduğunuz konaklama hizmetinin tarafınıza sağlanması ve konaklama hizmetine ilişkin bedelin tahsil edilmesi, bununla birlikte ileriki dönemler için tarafınıza avantajlı hizmet sunumuna yönelik reklam, bilgilendirme, promosyon, müşteri yönetimi, yasal ve idari gerekliliklerin sağlanması, konaklayan misafirlerimiz, çalışan personelimiz ve diğer üçüncü kişi ziyaretçilerimizin güvenlik ve emniyetinin temini, müşteri memnuniyeti çerçevesindeki hizmetlerin yerine getirilmesi ve aynı zamanda yasal yükümlülüklerin ifası amacıyla ve her türlü elektronik iletişim mesajlarının gönderilmesi için Concorde De Luxe Resort-ZAFER TAAH. İNŞ. ve TİC. A.Ş. tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere (Concorde De Luxe Resort-ZAFER TAAH. İNŞ. ve TİC. A.Ş.’nin sözleşmesel ilişki içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Kişiler, Concorde De Luxe Resort-ZAFER TAAH. İNŞ. ve TİC. A.Ş. iştirakleri ve bağlı ortaklıkları, kişisel verilerin sunulması yasal anlamda zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşları) aktarılmasına ve/veya paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bununla birlikte, http://www.concordehotel.com.tr adresi kapsamındaki çerez politikası şu şekildedir: Çerezler (Cookie), ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesine göz atma bilgilerinizi saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Zorunlu çerezler web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlamakta olup, anonim niteliktedir. Analitik çerezler, web sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısını ve web sitesinin nasıl kullanıldığını tespit edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Web sitemiz, zorunlu ve analitik çerezleri kullanmaktadır. Web sitemizi ziyaret ederek çerezlerin işbu Çerez Politikasına uygun bir şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gereklidir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme, silinme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşbu bilgilendirme metni ve yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili olarak taleplerinizi, her zaman; Kemerağzı Site Mah Tesisler Cad.358-1 Antalya adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz. Concorde De Luxe Resort Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş.